Posts | Comments

Planet Arduino

Archive for the ‘sn754410’ Category

Com funciona: el sensor cnY70 té la mateixa utilitat que el sensor seguilínia l'única diferència que té és la forma en què se conecta a la placa, este sensor se basa en la reflexión de una luz infrarroja emitida por un led (emisor), que es reflejada en color blanco, para abrir la base del fototransistor (receptor).
Com es connecta a la Placa Arduino: necessitem cables, resistències, placa Arduino i Placa Protoboard. Té 3 connexions principals:
GND.
Font Alimentació.
PING de la placa Arduino.
CODI:
int sensor;
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  for(int i=5;  i<11; i++){ 
  pinMode(i, OUTPUT);
  }
  pinMode(3,INPUT);
  Serial.begin(9600); 
  }

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {

   sensor=digitalRead(3);
   Serial.println(sensor);
   
  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(0);               // wait for a second
}
Com funciona: el sensor cnY70 té la mateixa utilitat que el sensor seguilínia l'única diferència que té és la forma en què se conecta a la placa, este sensor se basa en la reflexión de una luz infrarroja emitida por un led (emisor), que es reflejada en color blanco, para abrir la base del fototransistor (receptor).
Com es connecta a la Placa Arduino: necessitem cables, resistències, placa Arduino i Placa Protoboard. Té 3 connexions principals:
GND.
Font Alimentació.
PING de la placa Arduino.
CODI:
int sensor;
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  for(int i=5;  i<11; i++){ 
  pinMode(i, OUTPUT);
  }
  pinMode(3,INPUT);
  Serial.begin(9600); 
  }

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {

   sensor=digitalRead(3);
   Serial.println(sensor);
   
  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(0);               // wait for a second
}
Aquesta pàgina ens explica com podem controlar la velocitat dels nostres motors fent ús de la funció analogWrite.S'utilitzen les sortides 10 i 11 de l'arduino UNO (pins PWM), connectades als pins enable del xip L293D dels dos motors del nostre robot.

 

Si voleu el muntatge en el simulador proteus (molt bona explicació) no us perdeu el vídeo:


Aquesta pàgina ens explica com podem controlar la velocitat dels nostres motors fent ús de la funció analogWrite.S'utilitzen les sortides 10 i 11 de l'arduino UNO (pins PWM), connectades als pins enable del xip L293D dels dos motors del nostre robot.

 

Si voleu el muntatge en el simulador proteus (molt bona explicació) no us perdeu el vídeo:
  • Newsletter

    Sign up for the PlanetArduino Newsletter, which delivers the most popular articles via e-mail to your inbox every week. Just fill in the information below and submit.

  • Like Us on Facebook